Dovětek

Dnes už nelze být neúspěšný – tedy pokud to člověk sám nechce.


Ten, kdo dnes není úspěšný, nebo alespoň není na cestě změny a růstu, ten se musí snad jen velmi systematicky bránit.

Platí zásada – nevěřit na prostředí! 

Lidé, kteří chtějí uspět v tomto světě, jsou lidé, kteří jdou hledat prostředí, které potřebují k úspěchu.

A pokud ho nemohou najít, vytvoří ho!

V podnikání není prostor k tomu, aby se člověk bál prohry nebo ztráty.

Každá prohra nebo ztráta je příležitostí se poučit a začít věci dělat lépe.

Mnoho lidí přečte veškerý denní tisk a pak ještě sledují všechny televizní noviny.

Jsou každý den velmi „kvalitně“ informováni.

Bohužel velmi málo z těchto lidí dokáže získané informace nějak využít ve svůj prospěch.
 
Mohou je pobavit, nebo je naštvat, ale v žádném případě díky nim nepovyrostou ani o píď.

Přitom jen stačí nečíst snadné věci a informace, které nemají trvalou hodnotu.

Ty podstatné a důležité věci (pravidla) se mění jen velmi pomalu a zřídka. 

Stačí si hledět svého, nenechat se rozptylovat a svádět ze zvolené cesty, jít za svými cíli, pracovat na nich, být soustředěný.

Být stále efektivní.

Využívat svůj čas na 100%.

Není čas ztrácet čas.

Využít každé vhodné chvíle ke svému osobnímu rozvoji - k růstu. 

Existuje mnoho nahraného audio materiálu, který může prokázat nesmírnou službu během cesty do práce a z práce, během cesty na nákup a cesty zpět.
Stačí se proposlouchat ke svému úspěchu.

Až tak je to snadné.

Změnit své myšlenky a posléze svůj život posloucháním hodnotného obsahu.

Může to být jedna z nejlepších investic, kterou udělá.

Úspěch stojí na tom, že se vždy musí zaplatit jistou cenu.

Kupříkladu svým časem, svými penězi, svou energií.
Nikdo si totiž nemůžete dovolit do sebe neinvestovat.

Nemůže si dovolit nevydávat peníze na svůj osobní rozvoj, protože ve skutečnosti pak platí obrovskou cenu za svůj neúspěch, za to, když neroste.

Není to o tom, kolik jej stojí kniha nebo seminář.

Je to o tom, kolik jej to bude stát, jestliže se nebude vzdělávat, jestliže nebude růst!

Nikdy nezúročí vědomosti, které nemá.

Kniha, kterou nepřečte, mu nepomůže.

Existuje spousta knih, které jsou neocenitelné pro začínajícího podnikatele. Mnoho jsem jich přečetl.

Tipy na dobré knihy uvádím na stránce 

www.know-how-post.cz 

Podnikatelé, kteří mají již firmu rozjetou a mají pocit, že jejich firma je moloch, který požírá peníze a čas, to mají s cestou k jednoduchosti složitější.

Dobře to zní: k jednoduchosti složitější.

Nicméně je opravdu těžší napravit již rozbudované věci, než udělat věci od počátku správně.

Na závěr ještě pár postřehů, které možná s jednoduchostí tolik nesouvisí, ale s podnikáním určitě. 

Jaká je politika úspěšného jedince? 

Pro toho je charakteristická obrovská vnitřní motivace, že „to musí někam posunout“. 

Takový motor, který ho žene neustále dopředu.

Takový motor člověk buď má, nebo nemá. 

Zásadní rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi je ten, že úspěšní lidé jsou zaměřeni na činy a výsledky, ale neúspěšní ne.

Úspěšný:

- nesmí být lenivý přemýšlet
- nesmí být lenivý učit se
- nesmí být lenivý pracovat
- nesmí se bát prohry nebo ztráty
- musí mít na paměti především službu lidem

Pro úspěch je důležité zamyslet se nad tím, čeho chceme dosáhnout a podle toho také jednat.

A nejdůležitější je začít jednat.

Úspěchu nejvíce brání pocity méněcennosti, bezvýznamnosti a komplexy.

Nejhorší návyk je setrvání ve své bezpečné zóně nečinnosti a hledání výmluv, což může být zničující pro dosažení úspěchu. 

Každý může vytvořit nějaký systém, jak něco dělat lépe. 

Třeba rychleji, nebo spolehlivěji, nebo jinak.

Vytvořit systém, díky němuž i maličká firma vydělává slušný zisk.

Šetřit náklady, oželet extravagantní cíle a firmu nechat organicky růst bez velkého tlačení na pilu. 

Problémy a krize nikdy nekončí 

Přicházejí jak vlna z oceánu.

Jedinou věcí, nad kterou může mít člověk kontrolu, je jeho reakce na ně.

Právě v tomto se ukrývá klíč k úspěchu.

Úspěšní lidé jsou nastaveni na řešení problémů. Reagují na problémy oproti neúspěšným efektivně.

Stačí používat vhodný metodický přístup k řešení problémů, až se stane návykem.

Průměrně schopná osoba, která má systém nebo recepty na řešení problému, se může ukázat jako více efektivní v porovnání s velmi inteligentními nebo dobře vzdělanými lidmi, kteří tápou tváří v tvář svým problémům a nepoužívají žádné metody k jejich řešení.

Člověk musí zachovávat otevřenou mysl, být flexibilní, klidný, zachovávat pocit jistoty.

V myšlenkách se ukrývá klíč k vyřešení každého problému. 

Rozptylování nikam neposune

Lidé jsou dnes v pracovním procesu přehlceni, přetíženi, vysíleni.

Co způsobuje přehlcení?

Například e-mail – každodenní úkoly – telefonování – počet projektů – čas strávený čtením na internetu – počet věcí na pracovním stole – různé schůzky – dopisy – a další…

Řešením je naučit se stanovit meze.

Ty dodržovat a využívat ve svůj prospěch. 

Eliminovat vše! 

Zbytečná slova, dlouhé věty, složité fráze, obsáhlé knihy, předlouhé výroky a přednášky, dlouhé dopisy, neustálé odpovědi a reakce na všechno. 

Pomohou otázky:

Musím být u všeho?
Musím vše vidět?
Musím být na všech schůzkách?
Musím přijmout všechny návštěvy?
Musím na vše reagovat?
Musím mít tolik věcí?
Musím mít tolik majetku?
Musím ...

Musím podnikat, jak podnikají ostatní, anebo se mohu striktně  držet „své cesty“?

Je dobré se co nejčastěji „zastavit“ a zamyslet

Popřemýšlet o níže uvedených pojmech:

Rychlost, peníze a čas.

Vše spolu vzájemně souvisí.

Někdo nemá pojem o čase.

A někteří z lidí si svůj čas hlídají.

Jedna část proto, aby čas neztráceli.

A více spěchali a vydělali.

Další část si čas také hlídá.

Neboť je jim vzácný a drahý.

Hledají zpomalení, zklidnění.

Nalezení určité rovnováhy.

Chtějí čas ušetřit pro své priority.

Nespěchat životem, ale žít ho.

Čas se nedá vrátit.

Čas se nedá koupit.

Čas jsou peníze.

Často omílaná věta.

Majitel jedné pohřební služby mi jednou řekl:

"Není kam spěchat. Včera jsem jednoho nesl, bylo mu necelých pětapadesát. Dnes už tu není."

Ten, kterého nesli, tolik spěchal, až to uspěchal.

Možná někdo může namítnout:  „Třeba byl nemocný“.

Třeba ano.

Mohl získat chorobu dědičně již od narození.

Ale většina těch brzy umírajících umírá na civilizační choroby získané díky naší kultuře – nebo spíše „nekultuře rychlosti“.

Není čas na zdraví, na sebe, na blízké, na „odcházející“.

Jen si představme takový scénář:

Stovky lidí v přídřepu čekají na výstřel startovní pistole. Po výstřelu běží, utíkají jako o závod k cílové pásce. Když ti první, kteří se blíží k oné cílové pásce, si všimnou nápisu na metě: Namísto nápisu CÍL je tam nápis SMRT.

Absurdní?

Nebo tak absurdní, že až pravdivé? 

Lidé by byli rádi šťastni 

Mnozí z nich si říkají:

"Budu šťastný, až když budu mít více peněz."

nebo

"Budu šťastný, až najdu toho pravého partnera."

nebo

"Budu šťastný, až si najdu lepší práci."

nebo

"Jiná jakákoliv podmínka."

Takto podmiňují dosažení radosti, štěstí, lásky, zdraví, úspěchu, peněz, klidu, vášně, seberealizace, nadšení, spokojenosti.

Radost člověku musí přinášet už samo podnikání, služba ostatním…. 

Stáhnout všech 9 rad jako pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat